RIJOPLEIDING-IN-STAPPEN (RIS) 

Autorijschool Evans werkt met een door het CBR gediplomeerd RIS-instructeur. 
RIS, afkorting van Rijopleiding-In-Stappen, is een rijopleiding die is opgebouwd uit 4 modules, waarin je op een gestructureerde manier leert autorijden. 

De vier RIS-modules bestaan uit scripts. De scripts sluiten op elkaar aan, zodat je in een logische volgorde alle onderdelen van het autorijden leert. 
Het biedt een goede voorbereiding op wat je moet “kennen“, “kunnen” en “weten“. Hierdoor ben je beter voorbereid op het examen zodat je een grotere kans van slagen hebt. 

OPBOUW VAN DE 4 MODULES
In MODULE 1 leer je alles over een goede voertuigbediening en -beheersing. 
In MODULE 2 pas je de geleerde handelingen uit module 1 toe in eenvoudige verkeerssituaties. 
In MODULE 3 leer je complexe voertuig bediening en -beheersing en pas je deze toe in complexe verkeerssituaties. 
In MODULE 4 kun je alle scripts flexibel toepassen in afwisselende situaties. 

Zodra je module 4 beheerst, kun je stellen dat je klaar bent voor het examen. In totaal doorloop je 46 handelingen, zoals wegrijden, een kruispunt oversteken of ingehaald worden. Voor elke handeling is er een script, dat precies aangeeft hoe je de handeling moet uitvoeren. Je leert wát je doet en wáárom je het doet. 

HUISWERK
Je krijgt elke les huiswerk mee. De bedoeling is dat je je thuis op de praktijklessen voorbereidt, zodat we tijdens de rijles effectiever is. De RIS-instructeur hoeft dan niet eerst de theorie te behandelen voordat we beginnen aan het praktijkgedeelte van de rijles. De tijd die je aan het huiswerk moet besteden, is voor iedereen verschillend. 
Een voorbeeld van huiswerk in de Rijopleiding-in-Stappen is het aanleren van scripts, of het uitstippelen van een route. Op deze manier kun je zelf de duur van je rijopleiding verkorten. 

SCRIPTS
Voor elke handeling staat in het RIS-werkboek een script. Zo’n script geeft nauwkeurig en stap-voor-stap aan hoe je de handeling moet uitvoeren. 
Een voorbeeld is het script SCAN. Met behulp van dit script leer je de spiegels juist te gebruiken en het correct waarnemen.  Het script luidt: 

  1. kijk 200 meter vooruit 
  2. blik niet fixeren 
  3. kijk in de binnenspiegel 
  4. kijk voor de auto 
  5. kijk in de buitenspiegels 

Een voordeel van het werken met scripts is dat de RIS-instructeur veel preciezer kan aangeven wat je hebt goed gedaan (of hebt fout gedaan). Bij het scannen van kruispunten is het commentaar “vergeten in de binnenspiegel te kijken” veel duidelijker dan een vage opmerking “niet goed gekeken“. Met andere woorden: de RIS-instructeur en jij begrijpen elkaar beter omdat je dezelfde taal spreekt. 
Bovendien zijn de scripts een handig hulpmiddel om de rijlessen thuis voor te bereiden. 

VORDERINGEN: LEERLINGENKAART EN TUSSENTIJDSE DEELTOETS 
Elke leerling krijgt een eigen leerlingenkaart. Jij bespreekt jouw vorderingen samen met de RIS-instructeur en noteert zelf na elke les de vorderingen in jouw RIS-werkboek. Zo kun je zien hoe je ervoor staat en waaraan je nog moet werken. 
De Tussentijdse Deeltoets is eigenlijk een soort proefexamen: een examinator van het CBR toetst de rijvaardigheid op examenniveau.
De toets duurt even lang als het examen en in principe komen alle examenonderdelen aan bod.
Met een Tussentijdse Deeltoets kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen en hoef je deze op het praktijkexamen niet meer te doen. 

VOORDELEN VAN RIS OP EEN RIJTJE 

  • Fiks hoger slagingspercentage 
  • Je kunt na het behalen van het rijbewijs veiliger autorijden 
  • Duidelijke structuur met modules, stappen, handelingen en scripts 
  • Je werkt zelfstandig thuis aan het leren van de scripts (daar hoeven de dure lesuren dus niet aan te worden besteed) 
  • Door de leerlingenkaart en de 3 toetsen voor het rijexamen weet je hoe je ervoor staat. Je weet waaraan je nog moet werken, maar je weet ook wanneer je er klaar voor bent. Zo ga je zelfverzekerd op voor het praktijkexamen.